Pomoc polegająca na regularnych, cotygodniowych spotkaniach z terapeutą,
w trakcie których dochodzi do :

  • lepszego, głębszego rozumienia siebie, swoich uczuć i zachowań ,
  • nauki wyrażania siebie w sposób bardziej konstruktywny, społecznie akceptowany
  • przyglądania się swoim relacjom z innymi, szukania lepszych, bardziej dojrzałych sposobów funkcjonowania wśród ludzi
  • rozwijania swoich możliwości, lepszego radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  • zwiększenia wewnętrznej integracji i harmonii,
  • ułatwiania osobistego wyboru i odpowiedzialności w podejmowaniu ważnych, życiowych decyzji

Psychoterapia indywidualna trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy

 
     
© Gabinet psychoterapii - 2008
Katarzyna Rybczyńska: 505-316-446