Katarzyna Rybczyńska

Katarzyna Rybczyńska

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Jako psycholog pracuję od ponad dwudziestu lat. Swoją pracę poddaję stałej superwizji, uczestniczę w seminariach i konferencjach. W swojej pracy kieruję się standardami Kodeksu etycznego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zapraszam również osoby zainteresowane superwizją własnej pracy psychoterapeutycznej.

Aleksandra Fijałkowska

Aleksandra Fijałkowska
Psycholog, doktor nauk medycznych, zajmuje się psychoterapią indywidualną,
partnerską i rodzinną. Specjalista psychologii klinicznej.
Ma doświadczenie w pracy z dorosłymi w kryzysie,  z nerwicami, depresjami, uzależnieniami, zaburzeniami jedzenia, zaburzeniami osobowości. Pracuje
w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łodzi.
Ukończyła Uniwersytet Jagielloński. Ukończyła kursy w zakresie terapii rodzin oraz pracy za pomocą dramy. Ukończyła kurs z terapii w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Jest specjalistą psychologii uzależnień. Pracuje pod superwizją.
W pracy wykorzystuje podejście humanistyczno-egzystencjalne.

 

     
Aleksandra Fijałkowska: 501-250-216
© Gabinet psychoterapii - 2008
Katarzyna Rybczyńska: 505-316-446