Analityczna psychoterapia grupowa łączy w sobie czynniki leczące wynikające z terapii grupowej
z czynnikami działającymi w terapii indywidualnej.

Psychika człowieka jest w znacznym stopniu zależna od charakteru relacji z innymi ludźmi. Nasza aktywność psychiczna rozpoczyna się w grupie rodzinnej i toczy się w wielu innych grupach. Grupa terapeutyczna staje się środowiskiem, w którym można w bezpiecznych warunkach poznawać siebie
i innych. Zrozumienie sposobu przeżywania, potrzeb i intencji daje szansę, by poczuć się lepiej ze sobą
i z grupą. Nieświadome treści, które wcześniej wpływały na sposób przeżywania, stają się bardziej dostępne myśleniu, rozmowie. Dzięki temu możliwe staje się uwolnienie od objawów i dolegliwości.

Proces wspólnego poznawania życia psychicznego staje się częścią naszej psychiki i pozwala lepiej radzić sobie z życiem w przyszłości.

Unikalność psychoterapii grupowej polega na uczestniczeniu w wielu relacjach i jest okazją do badania trudności interpersonalnych takich jak: wycofanie, nadmierna zależność, niskie poczucie własnej wartości, agresywność, obawa przed autorytetami itp.
Spotkania grupy psychoterapeutycznej odbywają się w środy, w godzinach wieczornych. Spotkania są prowadzone przez Katarzynę Rybczyńską, analityka grupowego z Instytutu Analizy Grupowej Rasztów
w Warszawie. Grupa pracuje w systemie grupy półotwartej. Ilość osób w grupie: 6-8.

Udział w grupie poprzedzony jest konsultacjami indywidualnymi, których celem jest zapoznanie z zasadami pracy w grupie oraz ustalenie, czy terapia grupowa jest dobrą formą pomocy dla problemów zgłaszanych przez pacjenta.

W celu umówienia konsultacji proszę o kontakt:505-316-446
Cena:Konsultacje indywidualne: 100 zł/50 min.
         Spotkanie grupy: 60 zł/ 90 min - płatność z góry za miesiąc (4-5 spotkań).

 
© Gabinet psychoterapii - 2008
Katarzyna Rybczyńska: 505-316-446