Analityczna psychoterapia grupowa łączy w sobie czynniki leczące wynikające z terapii grupowej
z czynnikami działającymi w terapii indywidualnej. Psychika człowieka jest w znacznym stopniu zależna
od charakteru relacji z innymi ludźmi. Nasza aktywność psychiczna rozpoczyna się w grupie rodzinnej
i toczy się w wielu innych grupach. Grupa terapeutyczna staje się środowiskiem, w którym można w bezpiecznych warunkach poznawać siebie i innych.
Zrozumienie sposobu przeżywania, potrzeb i intencji daje szansę, by poczuć się lepiej ze sobą i z grupą.
Nieświadome treści, które wcześniej wpływały na sposób przeżywania, stają się bardziej dostępne myśleniu, rozmowie. Dzięki temu możliwe staje się uwolnienie od objawów i dolegliwości. Proces wspólnego poznawania życia psychicznego staje się częścią naszej psychiki i pozwala lepiej radzić sobie z życiem w przyszłości. Unikalność psychoterapii grupowej polega na uczestniczeniu w wielu relacjach i jest okazją do badania trudności interpersonalnych takich jak: wycofanie, nadmierna zależność, niskie poczucie własnej wartości, agresywność, obawa przed autorytetami itp.

Nabór do nowo organizowanej grupy terapeutycznej! Zapraszam osoby zainteresowane rozwojem osobistym, borykające się z trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, pragnące pogłębić relacje z bliskimi,
z sobą samym, doświadczające bolesnych konfliktów wewnętrznych i niemożności radzenia sobie z nimi. Człowiek jest istotą społeczną, dążącą do kontaktu i jednocześnie doświadczającą wielu frustracji i traum w spotkaniach z drugim człowiekiem. Spotkanie w grupie terapeutycznej daje możliwość zmierzenia się z naszymi wyobrażeniami o innych i o sobie. Zaobserwowanie i zrozumienie, co się dzieje, kiedy jesteśmy razem jest podstawowym warunkiem zmiany, dającym możliwość życia w większej zgodzie ze sobą.

Grupa będzie się spotykała w poniedziałki, w godzinach wieczornych (19.00-20.30), od stycznia 2019r.
Udział w grupie jest zobowiązaniem długoterminowym (minimum rok). Grupa będzie pracować w systemie grupy półotwartej. Ilość osób w grupie 6-8.
Miejsce: Łódź, ul. Konstytucyjna, Gabinet Psychoterapii Prowadząca: Katarzyna Rybczyńska- psycholog, psychoterapeuta, analityk grupowy. Koszt: 80 zł/90 min. Przed wejściem do grupy zapraszam na indywidualne konsultacje, ok. 4 spotkań. Na spotkania proszę umawiać się telefonicznie: 505 316 446 lub pisząc na adres: katarzyna@psychoterapialodz.pl

 
© Gabinet psychoterapii - 2008
Katarzyna Rybczyńska: 505-316-446