Analityczna psychoterapia grupowa łączy w sobie czynniki leczące wynikające z terapii grupowej
z czynnikami działającymi w terapii indywidualnej. Psychika człowieka jest w znacznym stopniu zależna
od charakteru relacji z innymi ludźmi. Nasza aktywność psychiczna rozpoczyna się w grupie rodzinnej
i toczy się w wielu innych grupach. Grupa terapeutyczna staje się środowiskiem, w którym można w bezpiecznych warunkach poznawać siebie i innych.
Zrozumienie sposobu przeżywania, potrzeb i intencji daje szansę, by poczuć się lepiej ze sobą i z grupą.
Nieświadome treści, które wcześniej wpływały na sposób przeżywania, stają się bardziej dostępne myśleniu, rozmowie. Dzięki temu możliwe staje się uwolnienie od objawów i dolegliwości. Proces wspólnego poznawania życia psychicznego staje się częścią naszej psychiki i pozwala lepiej radzić sobie z życiem w przyszłości. Unikalność psychoterapii grupowej polega na uczestniczeniu w wielu relacjach i jest okazją do badania trudności interpersonalnych takich jak: wycofanie, nadmierna zależność, niskie poczucie własnej wartości, agresywność, obawa przed autorytetami itp.

Grupa pracuje w systemie grupy półotwartej, czyli można do niej dołączyć. Ilość osób w grupie: 6-8. Udział w grupie jest zobowiązaniem długoterminowym (minimum rok). Koszt: 110 zł/90 min.
Warunkiem dołączenia jest odbycie indywidualnych konsultacji z terapeutą, (około 4 spotkań).
Koszt spotkań indywidualnych 180zł/50 min.

Miejsce spotkań: Gabinet Psychoterapii, Łódź, ul. Konstytucyjna 44a m.52,
Prowadząca: Katarzyna Rybczyńska - psycholog, psychoterapeuta, analityk grupowy.
Na spotkania proszę umawiać się telefonicznie: 505 316 446.

 
© Gabinet psychoterapii - 2008
Katarzyna Rybczyńska: 505-316-446