Pierwsze spotkanie, lub kilka pierwszych spotkań, które mają na celu ustalenie obszaru, kierunku i formy pomocy. W trakcie tych spotkań zazwyczaj proszę o opowiedzenie o swojej aktualnej sytuacji, o historii swojego życia oraz o bezpośredniej przyczynie zgłoszenia się do mnie. To pomaga określić, na czym polega problem i jak można sobie z nim poradzić. Jeśli wspólnie ustalimy, że optymalną formą pomocy jest psychoterapia - przedstawiam warunki prowadzenia przeze mnie psychoterapii, czyli: formę spotkań (psychoterapia indywidualna lub grupowa), intensywność i prawdopodobny czas trwania psychoterapii, przerwy i sposób odwoływania sesji zarówno przez pacjenta, jak i psychoterapeutę, honorarium i terminy płatności (płatności za nieodbyte sesje), formę zakończenia psychoterapii, tajemnicę zawodową, i inne tematy ważne dla klienta.

Zdarza się, że najlepszą formą pomocy dla osoby zgłaszającej się do mnie jest ta, która nie leży w obszarze moich kompetencji zawodowych. Wtedy pomagam znaleźć odpowiedniego specjalistę.

Konsultacje można również wykorzystać do upewnienia się, czy psycholog/psychoterapeuta, jest osobą kompetentną, czy ma uprawnienia do prowadzenia psychoterapii, jakie ma doświadczenie zawodowe, czy podnosi swoje kwalifikacje. Warto mieć taką wiedzę, aby poczuć się bezpiecznie w relacji, z którą zazwyczaj wiążą się zarówno lęki jak i oczekiwania.

 
     
© Gabinet psychoterapii - 2008
Katarzyna Rybczyńska: 505-316-446