Zapraszamy osoby, które:

• Pracują psychoterapeutycznie z dorosłymi,
• Pracują psychodynamicznie lub są zainteresowane poszerzeniem warsztatu pracy o rozumienie
psychodynamiczne.

© Gabinet psychoterapii - 2008
Katarzyna Rybczyńska: 505-316-446