Obecnie prowadzę dwie grupy seminaryjno- superwizyjne.

Zapraszamy osoby, które:
• Pracują psychoterapeutycznie z dorosłymi,
• Pracują psychodynamicznie lub są zainteresowane poszerzeniem warsztatu pracy o rozumienie
psychodynamiczne.

Spotkania będą się odbywać raz w miesiącu, w soboty, w godzinach porannych lub wczesnopopołudniowych.
Skład grupy: 4-6 osób. Koszt: 200 zł za spotkanie.

Spotkania będą miały dwie części:
• superwizyjną (w zależności od liczby uczestników planujemy dwie lub trzy godziny superwizji na każdym spotkaniu),
• seminaryjną, na której będziemy omawiać zagadnienia kliniczne z perspektywy psychodynamicznej (jedna godzina).

Osoby starające się o certyfikat psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym mogą zaliczyć godziny superwizji do liczby sesji superwizyjnych wymaganych
przez Towarzystwa.

© Gabinet psychoterapii - 2008
Katarzyna Rybczyńska: 505-316-446