Psychoterapia, przeznaczona dla par przeżywających kryzys ,prowadząca do:

 • ustalenia i usunięcia konfliktów
 • zrozumienia oczekiwań i uczuć partnera
 • konstruktywnego wyrażania własnych uczuć i potrzeb
 • rozwoju umiejętności samodzielnego rozwiązywania kryzysów
  w sposób satysfakcjonujący dla obu stron 
 • poprawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej między partnerami

Psychoterapia rodzin jest wskazana w przypadku zaburzeń w relacjach pomiędzy członkami rodziny, których objawem mogą być trudności wychowawcze, konflikty międzypokoleniowe, choroby psychosomatyczne, trudności we wzajemnych kontaktach, kłótnie rodzinne.
W wyniku interwencji terapeutycznej ma dojść do

 • poprawy komunikacji między poszczególnymi członkami rodziny
 • rozwiązania konfliktów
 • uznania prawa do indywidualności poszczególnych członków rodziny
 • współdziałania rodziny jako całości
 • czerpania radości  z kontaktów z rodziną
 • wyznaczenia zasobów rodziny
 • rozwoju umiejętności wyrażania własnych potrzeb i uczuć
 • wzrostu  tolerancji na zachowania, pragnienia i charaktery poszczególnych członków rodziny

 

 
Aleksandra Fijałkowska: 501-250-216
© Gabinet psychoterapii - 2008
Katarzyna Rybczyńska: 505-316-446